O Grupie Mubea

Nasze misje i wizje

Grupa Mubea jest światowym liderem w rozwoju i produkcji produktów motoryzacyjnych o unikalnych cechach, które zmniejszają masę pojazdu, a tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zrównoważonego wzrostu biznesu, który zapewnia wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i środowiska. Jako firma rodzinna dążymy do osiągnięcia długoterminowej stabilności finansowej i rentowności.

Znacząco przyczyniamy się do sukcesu zrównoważonej mobilności dzięki swojej podstawowej kompetencji: opracowywaniu i produkcji najlepszych w swojej klasie lekkich rozwiązań. Oprócz branży motoryzacyjnej chcemy z powodzeniem ugruntować naszą podstawową wiedzę, szczególnie w zakresie mikromobilności i lotnictwa. W tym kontekście do 2035 roku wszystkie nasze działania będą neutralne dla klimatu.

Zależy nam na tworzeniu wyjątkowej wartości dla wszystkich naszych interesariuszy dzięki zaawansowanej wiedzy specjalistycznej i niezwykłemu zaangażowaniu. Chcemy to osiągnąć poprzez naszych wysoko cenionych, wykwalifikowanych, zmotywowanych i zróżnicowanych ludzi, którym oferujemy długoterminową, zindywidualizowaną karierę.

Nasz przyszły sukces będzie oparty na solidnych i sprawdzonych wartościach. Będziemy działać w sposób długoterminowy i zrównoważony, opierając się na naszej kulturze korporacyjnej „Driven By The Best”!

Mubea w liczbach

4Kontynenty
18Krajów
54Zakładów produkcyjnych
108Lat doświadczenia
600Stypendystów
17000Pracowników
Czego nie wiesz o nas?

Jesteśmy liderem innowacji technologicznych w świecie motoryzacyjnym.

Dla kogo produkujemy

W Polsce produkujemy części samochodowe dla całego świata

ZAKŁAD W UJEŹDZIE

Fabryka w Ujeździe (na pograniczu województwa opolskiego i śląskiego) powstała w 2016 roku. W trzech halach produkcyjnych tworzymy produkty najwyższej jakości dla przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie zatrudniamy ponad 700 pracowników.

Więcej tutaj

Nasza podróż przez historię

1916

Założenie firmy

W dniu 27 czerwca 1916 roku zawarto umowę najmu. Na mocy tej umowy, wdowiec Josef Vigener wynajął w Attendorn budynek fabryki w swoim ogrodzie na Spindelsburggraben. Cena wynosiła 230 marek rocznie, a początek dzierżawy datowany jest na 1 sierpnia 1916. Ta data jest uważana za oficjalną datę założenia firmy. Z dokumentacji wiemy, że początki pierwszych ręcznie wykonanych sprężyn płaskich sięgają roku 1914.

1920

Powstanie Muhr und Bender

Pismo z 28 września 1920 roku skierowane do Sądu Okręgowego może być uznane za rodzaj aktu urodzenia. Pan Ludwig Bender wchodzi do firmy jako osobiście odpowiedzialny partner i powstaje nowa, ostateczna nazwa firmy Muhr & Bender.

1931

Znak towarowy Mubea

Od 12 listopada 1931 roku produkty firmy mają własną markę, która została nadana przez berliński Urząd Patentowy w Berlinie „na mocy przepisów o ochronie znakowania towarów”. Nazwa Mubea, która od dawna stała się stałym określeniem, składa się z pierwszych liter nazwisk dwóch właścicieli Mu (hr), Be (nder) i A (ttendorn) – czyli miejscowość.

1934

Początki kształcenia zawodowego

Mubea stale rośnie i odczuwa potrzebę kształcenia własnych specjalistów. Ważną datą w historii firmy jest zatem listopad 1934 rok, kiedy utworzono wydział praktyk. W pierwszym roku było 19 uczniów, z których jedenaście przeszło nauczanie pomyślnie do zakończenia.

1938

Śmierć ojca założyciela

Życiowe osiągnięcia Josefa Muhra, starszego, który wykonywał różne zadania w firmie, zasługują na uczciwe uznanie. Posiadał ogromne sukcesy zawodowe, a jednocześnie priorytetem dla niego było dobro swojej rodziny. Będąc pracownikiem produkcyjnym, szybko dostrzegł wartość niezależnego i autonomicznego życia. Swój sukces zawdzięcza dyscyplinie, ciężkiej pracy i wyobraźni oraz temu, że nie bał się eksperymentować, kwestionując dotychczasowe standardowe metody.

1953

Utworzenie oddziału w Południowej Afryce

Mubea powiększa się i zakłada pierwsze biuro poza Attendorn w Krugersdorp. Przedsięwzięcie to miało na celu zabezpieczenie rynku eksportowego i koncentrowało się głównie na produkcji sprężyn i szczypiec dla przemysłu rzemieślniczego. Jednak historia pierwszego oddziału poza Attendorn nie jest przykładem udanego kroku – zamknięcie tego pierwszego oddziału miało miejsce w 1985 roku.

1950-1960

W drodze na szczyt

Na początku lat 50-tych Muhr & Bender, a także największa firma produkcyjna w regionie przeniknęły dalej w świat, potwierdzając udział w wielu targach. Dokumenty z archiwów biznesowych dokumentują udział produktów Mubea w pięciu różnych wystawach w 1951 roku.

Zdjęcia z Międzynarodowej Wystawy Samochodowej we Frankfurcie, targów w Kolonii i pierwszej wystawy europejskich obrabiarek w Paryżu ilustrują wszelkie starania, jakie firma wykonała podczas prezentacji na targach.

1966

Muhr und Bender - pierwsze półwiecze

1500 pracowników i stale rosnący eksport do 92 krajów, Mubea może być dumna z dokładnie 50 lat od momentu powstania. Emblemat firmy znajduje się na rynkach światowych i dużych wystawach w Europie oraz wysokiej jakości markach zamorskich.

1982

Odważny krok: Ameryka

Po wielu negocjacjach w Wolfsburgu i Detroit, po miesiącach przygotowań podpisano umowę z VW i zdecydowano o umieszczeniu fabryki w mieście Florence w stanie Kentucky. Po blisko sześciu miesiącach prac przygotowawczych produkcja pierwszych resorów osiowych rozpoczęła się w połowie czerwca 1982 roku.

1984

Współzałożyciel firmy Josef Muhr JR umiera

Prawie siedemdziesiąt lat temu założył Muhr und Bender w 1916 roku, w połowie pierwszej wojny światowej. Pomyślny rozwój tego społeczeństwa jest jego życiową pracą. Dzięki wdrożeniu i pomysłom Mubea stała się znanym i cenionym symbolem.

1995-1998

Kampania przemysłowa w Czechach

Muhr und Bender był jedną z pierwszych firm, które dostrzegły potencjał gospodarczy Republiki Czeskiej. Ta wiedza doprowadziła do stworzenia i rozwoju dwóch zakładów, które zaliczają się do najważniejszych w całej grupie i nadal wzmacniają swoją pozycję.

1997-2000

Mubea Brazylia

Kolejnym strategicznym rozwojem firmy była Ameryka Południowa, w szczególności Brazylia. Ponieważ prawie wszyscy przedstawiciele producentów samochodów byli reprezentowani w tym kraju w latach 90. XX w., a import z europejskiego przemysłu zaopatrzeniowego był mocno obciążony cłami brazylijskimi, Mubea zdecydowała o utworzeniu zakładu produkcyjnego w odległości 130 km od Sao Paulo.

2005-2010

Działania budowlane w Indiach

W 2005 roku Mubea rozpoczęła handel i otworzyła biuro handlowe w Delhi. Dostarczanie na rynek indyjski z zewnątrz jest ekonomicznie niekorzystne w dłuższej perspektywie ze względu na wysokie koszty transportu i należności celne przywozowe. W marcu 2007 roku utworzono oddział produkcyjny w pobliżu finansowej stolicy Bombaju.

2016

100 lecie Mubea

Światowe uroczystości towarzyszą temu ważnemu jubileuszowi korporacyjnemu. Z 10 pracowników w 1916 roku liczba ta wzrosła do 13 000. Powierzchnia produkcyjna wzrosła z ponad 100 000 m² do ponad 500 000 m², a liczba oddziałów wzrosła o 35. Dzięki innowacyjnemu podejściu Mubea jest jedną z najważniejszych firm działających w branży motoryzacyjnej i samochodowej. Z naszymi śmiałymi planami patrzymy w przyszłość.

2016

Początki w Polsce

Dzięki strategicznemu położeniu w regionie i wysokim kwalifikacjom pracowników Polska była oczywistym wyborem dla dalszej ekspansji firmy. Formalnie firma została założona w 2015 roku, natomiast już w kwietniu 2016 roku rozpoczęliśmy produkcję na wydziale opasek zaciskowych, w czerwcu 2016 na wydziale sprężyn talerzowych.

Looking to the future